Bemutatkozás

Bemutatkozás

Üdvözlünk a Falco Kart honlapján!
Imádod a száguldást? Az ereidben benzin folyik? Akkor próbáld ki magad, és tudásod Kelet-Magyarország egyetlen egész évben üzemelő, fedett pályáján, Nyíregyházán!

Az au­tó­zás és a ver­seny­zés él­mé­nye a kis au­tó ülé­sé­ben döb­be­ne­te­sen köz­vet­len: mind­ös­­sze né­hány cen­ti­re a föld­től, lá­bunk kö­zött a ben­zin­tank­kal, egy ap­ró ke­re­kű „já­ték­ban” ül­ve szá­gul­dunk. Igen, szá­gul­dunk, ugyan­is egy ver­seny­zés­re épí­tett kart vég­se­bes­sé­ge akár a két­száz ki­lo­mé­tert is el­ér­he­ti órán­ként. A jobb ver­seny­mo­to­rok tizenhat-tizenhétezret for­dul­nak per­cen­ként, akár­csak egy Formula-1-es au­tó. A ver­se­nye­ken szin­te test-test el­le­ni a küz­de­lem, a kis au­tók ka­nyar­se­bes­sé­ge a szé­les váz és a szé­les gu­mik mi­att je­len­tős rész­ben a ve­ze­tő fi­zi­kai tű­rő­ké­pes­sé­gé­től függ.
A go­kart ta­lán az egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb tech­ni­kai sport. A bal­eset na­gyon rit­ka, vi­szont nem árt fel­hív­ni a fi­gyel­met ar­ra, hogy a ver­seny­zés erő­sen igény­be ve­szi a vál­lat és az al­kart.
Lehetsz profi, vagy amatőr, Nálunk garantáltan kikapcsolódsz! Pályánk lehetőséget ad céges és zárt körű rendezvények, születésnapok, lány és legény búcsúk lebonyolítására is!

14 éve, 2000 május 20-tól üzemelünk zárt helyen, egész évben, minden napos nyitva tartással. 22 méter széles és 108 méter hosszú, 2376 négyzetméter alapterületű, télen lezárható és fűthető, gumiszalaggal teljesen körülvett, biztonságosan megépített pályával állunk minden kedves ügyfelünk szolgálatára. 100 négyzetméteres várótermünkben akár 80 fő is kényelmesen pihenheti ki az izgalmakat. 


Már 7 éves kortól!

Pályainfó

We are at 22 meters wide and 108 meters long, 2370 square meters, closed and heated in winter, surrounded by rubber bands and safely constructed track for all our clients. Our 100 square meter waiting room can seat up to 80 people comfortably. Up to five riders can combine their skills on a fast and technical track.

Pálya videó